Γρήγορη Εξαργύρωση (CashOut) και Στοίχημα

Γράφει ο Γιώργος Τ. Χριστοφίδης, Δικηγόρος
Από το 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία νομοθέτησε και εφαρμόζει τα νέα δεδομένα που αφορούν το Στοίχημα και γενικότερα την στοιχηματική δραστηριότητα. Στοίχημα με βάση τον περί στοιχημάτων νόμο[1] “σημαίνει οποιοδήποτε είδος στοιχήματος διενεργείται επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων από αριθμό φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό, υπό τον όρο ότι, τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από το πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που ο κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του συγκεκριμένου στοιχήματος και το οποίο διεξάγεται κατόπιν άδειας στοιχήματος Κλάσης Α ή Β, ως προβλέπεται στον παρόντα Νόμo.”
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο το στοίχημα ή οι στοιχηματικές υπηρεσίες προσφέρονται στο Κυπριακό κοινό είτε δια μέσω επίγειων (αποδέκτες στοιχημάτων Κλάσης Α)  ή διαδικτυακών (αποδέκτες στοιχημάτων Κλάσης Β) δραστηριοτήτων. Η ΕΑΣ από τον Νοέμβριο του 2016 έχει ανοίξει την αδειοδότηση του διαδικτυακού στοιχήματος και έκτοτε έχει εκδώσει και αριθμό αδειών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό στοίχημα[2].  
Από την ημερομηνία ανοίγματος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και συνακόλουθα αδειοδότησης των στοιχηματικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο η ΕΑΣ έχει επιβάλει στις αδειοδοτημένες εταιρείες την υποχρέωση να συμμορφωθούν με το εθνικό ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δεν ερμηνεύει ή καθορίζει ρητά αλλά ούτε επιτρέπει σιωπηρά ή άλλως πως την παροχή του CashOut[3].
CashOut είναι στοιχηματικός όρος ή κανόνας που επιτρέπει στον παίκτη στοιχήματος να εξαργυρώσει το κέρδος του νωρίτερα σε περίπτωση που το στοίχημα του επιτυγχάνει ή να λάβει πίσω μέρος του στοιχήματος πριν από την λήξη του γεγονότος για το οποίο ο παίκτης έχει στοιχηματίσει. Προσφέρεται η δυνατότητα διεθνώς από τις  στοιχηματικές εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος στους παίκτες στοιχήματος, να αποσύρουν μέρος του στοιχήματος τους σε υφιστάμενο ή τρέχων στοίχημα πριν αυτό ολοκληρωθεί είτε πρόκειται για μονό ή πολλαπλό στοίχημα. Η λειτουργία αυτή έγινε γρήγορα γνωστή ανάμεσα, στους παίκτες στοιχήματος που στοιχηματίζουν σε πραγματικό χρόνο, ως μέθοδος μεγιστοποίησης της αξίας των στοιχημάτων τους ή ως μέθοδος ελαχιστοποίησης της απώλειας τους. Επίσης επιτρέπει στους παίκτες στοιχήματος να στοιχηματίζουν συχνότερα και κατ’ επέκταση λιγότερα ποσά αλλά βελτιώνουν και την σύνδεση του παίκτη με την πλατφόρμα του αποδέκτη αφού του παρέχεται ο μηχανισμός να προβαίνει σε τακτικότερους ελέγχους των γεγονότων. Η δυνατότητα ή η ευκαιρία αυτή, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ή σύμφωνα με το εφαρμοσμένο πλαίσιο που καθορίζει η ΕΑΣ, δεν επιτρέπει στους παρόχους διαδικτυακών στοιχημάτων την προσφορά αυτής της λειτουργίας στου παίκτες στοιχήματος στην Κύπρο.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν και απόψεις που θεωρούν ότι η γρήγορη εξαργύρωση ή CashOut είναι μια από τις αιτίες των αλλαγών που έχουν επέλθει στη συμβατική μορφή στοιχήματος αλλά θεωρούν από την άλλη ότι το εργαλείο αυτό έχει μετατρέψει το σταδιακό «τζογάρισμα» σε μια συνεχή και σχεδόν αδιάλειπτη δραστηριότητα[4]
Από την άλλη όμως οι τεχνολογικές αλλαγές αλλά και τα επίπεδα προστασίας που προνοούνται για τους παίκτες του στοιχήματος επιβάλλουν κατά την εισήγηση μου την αλλαγή της νομοθεσίας από πλευράς ΕΑΣ με τρόπο ώστε να υιοθετείται ρητά η εισαγωγή του CashOut. Αποτελεί λοιπόν επιβαλλόμενο εργαλείο σε μια εντελώς νέα αγορά που επιθυμεί να προσελκύσει μεγάλες εταιρείες αλλά και να θεμελιώσει την λειτουργία τους.
Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

[1]Νόμος 106(Ι)/2012 Περί Στοιχημάτων Νόμος.
[2]Ανακοίνωση ΕΑΣ ημ. 2.11.2016
[3]Betfairwebsite, 2017
[4]«Cashing Out in Sports Betting: Implications for a Problem Gambling and Regulation», Hibai Lopez Gonzalez and Mark D. Griffiths(2017) 4 GLR p.323-326. 

Σχόλια