Ανακοινώσεις Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα δημοσιεύματα που αφορούν διαρροή προσωπικών δεδομένων από τη CYTA

Δύο διαδοχικές ανακοινώσεις σχετικές με δημοσιεύματα του Τύπου για διαρροή προσωπικών δεδομένων από τη CYTA εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου. Η πρώτη ανακοίνωση με ημερομηνία 17.8.2017 αναφέρει τα εξής:
«Με την παρούσα ξεκαθαρίζω και ενημερώνω κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από τη CYTA ότι, στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων μου με τον Επίτροπο Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 98Α του Νόμου 112(Ι)/2004, όπως τροποποιήθηκε, από την πρώτη κιόλας στιγμή που έλαβα γνώση των επίμαχων δημοσιευμάτων, προέβηκα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συλλογικά και κεχωρισμένα, με σκοπό την υποβολή από την CYTA, της προβλεπόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις, και το Διάταγμα του ΕΡΗΕΤ Κ.Δ.Π 190/2015, Γνωστοποίησης Περιστατικών Ασφάλειας και Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Η υποβολή της εν λόγω Γνωστοποίησης ενεργοποίησε το μηχανισμό συναρμοδιότητας και συνεργασίας των δύο Επιτρόπων μέσω της διαδικασίας που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης και ως εκ τούτου κάθε απαραίτητη ενέργεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έχει τροχοδρομηθεί.
Σχετικά με τα δημοσιεύματα για διαρροή προσωπικών δεδομένων, στα οποία φαίνεται να εμπλέκονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αστυνομία, έχω απευθύνει σχετικές επιστολές εκατέρωθεν για την υποβολή των θέσεών τους αναφορικά με τα δημοσιεύματα αυτά με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων εφόσον τα δημοσιεύματα αυτά ευσταθούν.
Υπό το φως των ανωτέρω, επιθυμώ να εξάρω το ρόλο των Μ.Μ.Ε για τη διερευνητική δημοσιογραφία που υπηρετούν, η οποία όμως για να καθίσταται έγκυρη και έγκαιρη θα πρέπει να μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται σφαιρική εικόνα των πραγμάτων και να λαμβάνει, τις θέσεις και /ή απόψεις όλων των καθ’ύλην αρμοδίων Αρχών».
Η δεύτερη ανακοίνωση με ημερομηνία 18.8.2017 έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της προηγούμενης Ανακοίνωσης του Γραφείου μου για την παρούσα υπόθεση, η οποία λόγω των διαστάσεων που έχει λάβει απαιτεί τις άμεσες και έγκαιρες ενέργειες εκ μέρους του Γραφείου μου, ως της καθ’ ύλην αρμόδιας Αρχής, ενημερώνω κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά με νέες ενέργειες του Γραφείου μου παράλληλα και ανεξάρτητα από την έρευνα που πραγματοποιεί η Αστυνομία αλλά και τη διαδικασία Γνωστοποίησης της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων από την πάροχο CYTA.
Έχω απευθύνει επιστολή στη CYTA με αποκλειστική προθεσμία για υποβολή των θέσεών της αναφορικά με τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να ευθύνεται για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αριθμού φυσικών προσώπων.

Έχω επίσης λάβει τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις από την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναμένω και γραπτές, σχετικά με τη διερεύνηση των περιστατικών και την ενημέρωσή μου εντός της ταχθείσας προθεσμίας».

Σχόλια