Συνεδριάζει στις 20 Σεπτεμβρίου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών: Ποιά νομοσχέδια θα συζητηθούν

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 στις 8.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
-8.30 π.μ.: -Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.015-2017).
-Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.016-2017).
-Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (Υπό Κάλυψη Αστυνομικοί) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.017-2017).
-Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. (Αρ. Φακ. 23.03.054.008-2017).
-Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. (Αρ. Φακ. 23.03.054.009-2017).
-Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. (Αρ. Φακ. 23.03.054.010-2017).
09.30: -Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών). (21.9.2016). (Αρ. Φακ. 23.04.033.996-2016).
-Πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με εγκλωβισμένους αγοραστές ενυπόθηκων ακινήτων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών).(9.11.2016). (Αρ. Φακ. 23.04.033.1170-2016).
-Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. (Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Κ. Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά- Νέες Δυνάμεις και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). (Αρ. Φακ. 23.02.058.085-2017).

Σχόλια