Στις αρχές Οκτωβρίου εγκρίνονται τα νομοσχέδια για την πάταξη και πρόληψη της διαφθοράς στην Αστυνομία

Mέχρι τις αρχές Οκτωβρίου τα νομοσχέδια την πάταξη και πρόληψη της διαφθοράς στην Αστυνομία θα έχουν εγκριθεί, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου. Ειδικότερα, ο κ. Ιωνάς Νικολάου ανέφερε: «Ελπίζω ότι μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου τα νομοσχέδια θα έχουν εγκριθεί, ούτως ώστε άμεσα να προχωρήσει η σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην Αστυνομία. Ήδη έχει γίνει προεργασία από πλευράς του Αρχηγού Αστυνομίας, ώστε αυτή να τεθεί άμεσα σε λειτουργία, γιατί ως γνωστό – και το έχουμε επισημάνει αλλά και διαπιστώσει μέσα από τις εκθέσεις, μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει – πράγματι υπάρχει θέμα διαφθοράς το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα στην Αστυνομία, για το οποίο τα μέτρα που λήφθηκαν στο παρελθόν φάνηκαν να είναι αναποτελεσματικά και για το οποίο αυτή η Κυβέρνηση τόλμησε να ετοιμάσει ένα πακέτο νομοσχεδίων, που θα συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπισή του.
Επιπρόσθετα, έχουμε ετοιμάσει ένα άλλο πακέτο νομοσχεδίων - την Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου περιλαμβάνεται και η πτυχή που αφορά την Αστυνομία. Η Στρατηγική περιλαμβάνει γενικότερα τον κρατικό μηχανισμό, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα. Προσπάθειά μας είναι, συντεταγμένα όλες οι κρατικές υπηρεσίες, να εργαστούμε με σκοπό να δημιουργήσουμε τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, που να ενεργούν αποτρεπτικά στην οποιαδήποτε απόπειρα διαφθοράς από όπου και εάν προέρχεται.
Έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο που ενθαρρύνει, με ασφαλιστικά μέτρα και προστασία, άτομα που γνωρίζουν και προτίθενται να καταγγείλουν πράξεις διαφθοράς, γιατί όπως φαίνεται μέσα από την εμπειρία, μόνο εάν ενθαρρυνθούν κάποιοι να καταθέσουν στις διωκτικές αρχές πράξεις διαφθοράς, θα μπορέσουμε ν’ αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο για πολλά χρόνια υπόβοσκε και διέφθειρε τον κρατικό μηχανισμό και γενικά το κράτος».

Σχόλια