Μειώθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής νέων εταιρειών

Μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο, για τέταρτο μήνα εντός του 2017, οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας ανήλθαν τον Αύγουστο του 2017 στις 910, σε σύγκριση με 1.014 τον περσινό Αύγουστο, παρουσιάζοντας μείωση 10,2%.Ο Αύγουστος είναι ο τέταρτος μήνας στο τρέχον έτος κατά τον οποίο καταγράφεται μείωση των αιτήσεων, μετά τη συνεχή αύξηση που σημείωσαν οι αιτήσεις εντός του 2016.
Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των αιτήσεων παρουσιάζει σημαντική μείωση 30%.
Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2017 ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 8.662, σε σύγκριση με 8.668 το αντίστοιχο περσινό 8μηνο, παρουσιάζοντας αμελητέα μείωση.
Αριθμός εγγεγραμμένων εταιρειών: Το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών ανήλθε στο τέλος Αυγούστου του 2017 στις 214.232, ενώ οι νέες εγγραφές στους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθαν στις 8.515, σε σύγκριση με 7.569 στο τέλος Ιουλίου του 2017. Για ολόκληρο το 2016 οι νέες εγγραφές είχαν ανέλθει στις 13.645, αριθμός που αποτελούσε τον υψηλότερο από το 2013. ΟΙ νέες επιπρόσθετες εγγραφές που αφορούν Συνεταιρισμούς και Εμπορικές Επωνυμίες ανήλθαν στις 1.391 (το 2016 είχαν ανέλθει στις 2.033).
Aλλοδαπές εταιρείες: Επιπλέον, οι εγγραφές αλλοδαπών εταιρειών στο οκτάμηνο του 2017 ξεπέρασαν τις εγγραφές που έγιναν για ολόκληρο το 2016.
Ειδικότερα, οι νέες επιπρόσθετες εγγραφές που αφορούν αλλοδαπές εταιρείες ανήλθαν στο πρώτο οκτάμηνο του 2017 στις 65, σε σύγκριση με 62 για ολόκληρο το 2016. (kathimerini.com.cy/κυπε)

Σχόλια