Ανακοίνωση του Ανώτατου για το Κακουργιοδικείο Λεμεσού

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αριθμός 5054 ημερομηνίας 28 Ιουλίου, 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60 όπως τροποποιήθηκε), αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του Κακουργιοδικείου Λεμεσού με σύνθεση κ.κ. Αλ. Παναγιώτου, Π.Ε.Δ., Γ, Κυριακίδου, Α.Ε.Δ. και Φ. Καπετάνιου, Ε.Δ. για ένα έτος από τις 10 Σεπτεμβρίου, 2017. Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε περαιτέρω η παράταση της θητείας του Κακουργιοδικείου Λεμεσού με σύνθεση Τ. Καρακάννα, Π.Ε.Δ., Α. Κονής, Α.Ε.Δ, Τ. Κατσικίδης, Ε.Δ. για ακόμα ένα έτος από 10 Σεπτεμβρίου, 2017.

Σχόλια