Νομικό Συνέδριο: Η Οδηγία για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Εταιριών - Ενωσιακές Προοπτικές και Εθνικές Εμπειρίες

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο Εταιρικού Δικαίου το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 στο αμφιθέατρο Β108 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι “Η Οδηγία για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Εταιριών: Ενωσιακές Προοπτικές και Εθνικές Εμπειρίες”\“Cross-border Mergers Directive: EU perspectives and national experiences”. Το συνέδριο έχει σκοπό να εξετάσει τη δομή, το περιεχόμενο και την εφαρμογή της 10ης Εταιρικής Οδηγίας για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις (Οδηγία 2005/56/ΕΚ). Ομιλητές από όλη την Ευρώπη θα αναλύσουν τις διάφορες πτυχές της ρύθμισης των διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Ο συντονιστής του συνεδρίου είναι ο Δρ. Θωμάς Παπαδόπουλος, Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό χωρίς κόστος εγγραφής στο συνέδριο. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια