Θέση Κυπρίου Νομικού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη θέση Κυπρίου νομικού για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων (βαθμός AD 5) στο τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Δικαστηρίου της ΕΕ.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι του τμήματος είναι υπεύθυνοι για μελέτες, έρευνα και τεκμηρίωση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
• ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής νομικής εκπαίδευσης, επικυρωμένη με απόκτηση διπλώματος καθώς και επιτυχή εισαγωγή στο Παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο
• πολύ καλή γνώση του κυπριακού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματικής πείρας, συμπεριλαμβανομένου ενός έτους επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τα καθήκοντα, κατόπιν εισαγωγής στο δικηγορικό σύλλογο
• την ικανότητα ενσωμάτωσης σε ομάδα και προσαρμογής στις απαιτήσεις της νομικής έρευνας,
• γνώση ή εμπειρία στο συγκριτικό δίκαιο ή/και στον τομέα της νομικής πληροφορικής είναι επιθυμητά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να κατέχουν άπταιστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση μιας επιπλέον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για λόγους υπηρεσίας, απαιτείται καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.
Ο επιτυχών υποψήφιος θα προσληφθεί ως προσωρινός υπάλληλος για περίοδο ενός έτους, ανανεώσιμη, συνοδευόμενη από δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών.
Υποβολή αιτήσεων: www.curia.europa.eu/apply
Προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων : 27/10/2017 
(πηγή: cyprusbarassociation.org)

Σχόλια