Έρχεται αύξηση του αριθμού των Δικηγόρων της Δημοκρατίας και αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας. Τί δήλωσε ο Γεν.Εισαγγελέας

Την ανάγκη τερματισμού το συντομότερο της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας των νομικών λειτουργών καθώς και της αδικαιολόγητης ανισότητας μεταξύ αυτών και των Δικαστών στο πλαίσιο της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη ριζική αναμόρφωση της Νομικής Υπηρεσίας, εξέφρασε ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης.
Ο κ. Κληρίδης μιλούσε στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης κατά την οποία αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Νομική Υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της».
Ο Γενικός Εισαγγελέας χαρακτήρισε τραγική την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων λόγω της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «νομικοί λειτουργοί να αναγκάζονται να εργάζονται πέραν του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, χωρίς καμία αποζημίωση, για να μπορούν να αντεπεξέρχονται στα δυσβάστακτα καθήκοντα τους, εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων».
Ο κ. Κληρίδης χαρακτήρισε επίσης αδιανόητο «Δικηγόροι της Δημοκρατίας να είναι χρεωμένοι με εκατοντάδες υποθέσεις μεγάλης σοβαρότητας, οι οποίες στον ιδιωτικό τομέα θα αποτελούσαν τον κύκλο εργασίας ολόκληρου δικηγορικού γραφείου», προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «η παρούσα υποστελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας ελλοχεύει σοβαρότατους κινδύνους για το κύρος της Νομικής Υπηρεσίας αλλά και για το Κράτος».
Στο στάδιο τούτο, όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια ριζικής αναμόρφωσης της Νομικής Υπηρεσίας η οποία θα έχει, όπως σημείωσε, ευεργετικά αποτελέσματα προς το σκοπό της επίτευξης του στόχου για μια πιο αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του νευραλγικού τούτου οργανισμού.
Αυτή η προσπάθεια, επικεντρώνεται επί του παρόντος, στους ακόλουθους τρεις τομείς: α) Πλήρωση όλων των υφιστάμενων κενών θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής και αύξηση του αριθμού των δικηγόρων της Δημοκρατίας και δημόσιων κατηγόρων, β) Μεταρρύθμιση των εσωτερικών δομών της Νομικής Υπηρεσίας και γ) Ανεξαρτητοποίηση και αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας.
Προς υλοποίηση του αιτήματος για ανεξαρτητοποίηση της Νομικής Υπηρεσίας και εξομοίωση των νομικών λειτουργών με τους Δικαστές, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας, «έχει ετοιμασθεί προσχέδιο νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει την ανεξαρτητοποίηση της Νομικής Υπηρεσίας από τη Δημόσια Υπηρεσία και την μισθολογική ευθυγράμμιση των υψηλόβαθμων νομικών λειτουργών με τους Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου».
Σημείωσε ότι το προσχέδιο απεστάλη στις 11.07.2017 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την παράκληση όπως το προωθήσει προς το Υπουργικό Συμβούλιο και κοινοποιήθηκε επίσης στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.
Όπως ανέφερε ο κ.Κληρίδης «η υλοποίηση του νομοσχεδίου, κατά την άποψή μας και σύμφωνα με νομική γνωμάτευση εμπειρογνώμονα που πήραμε, δεν προϋποθέτει τροποποίηση του Συντάγματος». (ΚΥΠΕ)

Σχόλια