Αυξήσεις δικαστικών τελών: Στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής το θέμα την 1η Νοεμβρίου 2017

Οι πρόσφατες αυξήσεις των δικαστικών τελών και τα προβλήματα που θα προκύψουν για την ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη είναι ένα εκ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών την Τετάρτη 1.11.2017, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής για αυτεπάγγελτη εξέταση του ζητήματος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι Πρόεδροι των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων.
Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας εκτεταμένες αυξήσεις δικαιωμάτων και δικαστικών τελών στα πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια, καθιστώντας ιδιαίτερα δαπανηρή την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη.

Σχόλια