Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Κύπρου

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο νομικών συμβούλων και ενός λογιστή συμβούλου για χρονική διάρκεια είκοσι τριών (23) μηνών. Η περίοδος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού και υποβολής προσφορών θα ισχύει μέχρι και τις 27/10/2017 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, σε περίπτωση που επιθυμούν να τύχουν οποιασδήποτε διευκρίνησης, στο τηλέφωνο 22606600. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια