Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 25 Οκτωβρίου: Η ημερήσια διάταξη

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 25 Οκτωβρίου 2017 καλεί τους δικηγόρους ο Γεν.Εισαγγελέας κ.Κληρίδης. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
"Καλούνται σύμφωνα με το άρθρο 21(1) του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) όλοι οι ασκούντες το επάγγελμα δικηγόροι στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που θα γίνει στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017, στις 4.00 μ.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, στο Υπουργείο Οικονομικών, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
(α) Εισαγωγή από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και Επίτιμο Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
(β) Σύντομη λογοδοσία από τον αιρετό Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
(γ) Γνωστοποίηση Νομικού Συμβουλίου. Επισυνάπτεται.
(δ) Συνέχιση Επαγγελματικής Κατάρτισης Κανονισμοί. Επισυνάπτονται.
(ε) Τροποποίηση του Κανονισμού 16 των περί Ελάχιστων ορίων αμοιβής των Ασκούντων   Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) με την προσθήκη της παραγράφου 4 ως ακολούθως:
16(4) “Για σκοπούς περαιτέρω διευκόλυνσης και επιτάχυνσης των κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στο διορισμό και δεύτερης Επιτροπής.”
(στ) Εγκεκριμένοι λογαριασμοί.
(ζ) Διάφορα.
(η) Εκλογή αιρετού Προέδρου του Παγκύπριου  Δικηγορικού Συλλόγου, για την περίοδο που διαρκεί μέχρι της εκλογής νέου Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν δικηγόροι ασκούντες το επάγγελμα με δωδεκαετή τουλάχιστο άσκησή του.
(θ) Εκλογή τεσσάρων δικηγόρων, ως Μελών του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για την ίδια περίοδο, και οι οποίοι πρέπει να είναι δικηγόροι ασκούντες το επάγγελμα και ο ένας απ' αυτούς πρέπει να έχει τουλάχιστο δεκαετή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
(ι) Εκλογή πέντε δικηγόρων, ως  Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων, για την ίδια περίοδο, και οι οποίοι πρέπει να είναι δικηγόροι ασκούντες το επάγγελμα και οι δύο απ' αυτούς πρέπει να έχουν τουλάχιστο δεκαπενταετή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
Υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή διενεργούμενη από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται προς το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της ιδίας ημέρας της ροηγούμενης των εκλογών εβδομάδος, δηλαδή μέχρι τις 12 μεσημέρι, της ετάρτης, 18 Οκτωβρίου 2017.
Εάν σε μισή ώρα από εκείνη που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία τότε η Συνέλευση, σύμφωνα με την επιφύλαξη στο εδάφιο (4) του άρθρου 21 του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) θα αναβληθεί για την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017, στις 4 μ.μ., και θα γίνει και πάλι στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, στο Υπουργείο Οικονομικών.
Επισύρεται η προσοχή όλων των ενδιαφερομένων στις σχετικές διατάξεις, και ιδιαίτερα στο άρθρο 21 του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα)".

Σχόλια