Ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικ.Συλλόγου για Έργο Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών για την πραγματοποίηση της άσκησής τους

Aνακοίνωση σχετικά με το Έργο «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο άσκησης» εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις προδιαγραφές της προκήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις λάβουν από τα γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στην οδό Φλωρίνης 11, κτήριο City Forum, γραφείο 101, 1ος όροφος, Τ.Τ. 1096 Λευκωσία, μεταξύ 8.00π.μ. και 2.30μ.μ..
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι. Παράδοση της προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στην οδό Φλωρίνης 11, κτήριο City Forum, γραφείο 101, 1ος όροφος,  Τ.Τ. 1096 Λευκωσία.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (www.cyprusbarassociation.org).
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνία με την κα. Κούλια Βάκη – Εκτελεστική Διευθύντρια στο τηλ. 22873300

Σχόλια