Οι νόμοι περί Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις, Πόθεν Έσχες, Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Υπηρεσίας συζητούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
-Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.091-2017). (Εναρμονιστικό νομοσχέδιο).(Συνέχιση της κατ’ άρθρο συζήτησης).09.00
-Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.144-2017).(Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης). 10.00
-Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών). (Αρ. Φακ. 23.02.058.087-2017). (Τοποθέτηση επί αναθεωρημένου κειμένου).
-Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.(Πρόταση νόμου των Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ και Δημοκρατικού Κόμματος). (Αρ. Φακ. 23.02.058.085-2017). (Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής και Τοποθέτηση).
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το πρώτο θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας, του Τμήματος Τελωνείων και του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Για το δεύτερο θέμα κλήθηκαν να παραστούν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων.

Σχόλια