Νέα δεδομένα στην εφαρμογή Πλοήγηση σε Χάρτες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοίνωσε την προσθήκη τριών νέων θεματικών επιπέδων στην εφαρμογή «Πλοήγηση σε Χάρτες» - «Κτηματικός / Χωρομετρικός Χάρτης» και συγκεκριμένα: α.Κρατική Γη, β.Χώρος Πρασίνου και γ. Ζώνη Προστασίας Παραλίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας της εφαρμογής, παρακαλούνται οι χρήστες να διαγράψουν το ιστορικό των δεδομένων περιήγησης του «λογισμικού περιήγησης» ("clear cookies / browser history"). Δείτε την εφαρμογή εδώ

Σχόλια