Διαγραφή Εταιριών λόγω μη πληρωμής του ετήσιου τέλους

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, και σύμφωνα με το άρθρο 327 (3) (γ) Κεφ. 113, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι προχώρησε σε Τρίμηνη Δημοσίευση διαγραφής εταιρειών, από τις 22 Σεπτεμβρίου 2017 και θα συνεχίσει τις Τρίμηνες Δημοσιεύσεις για όλες τις εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καταβάλει το Ετήσιο Τέλος (άρθρο 391 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113) για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία που αυτό έπρεπε να πληρωθεί. Συγκεκριμένα αφορά όσες εταιρείες δεν έχουν καταβάλει το Ετήσιο Τέλος για κάθε ένα από τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015. (Ανακοίνωση 10/10/2017)

Σχόλια