Δημοσίευση βίντεο από τις Κεντρικές Φυλακές: Παρέμβαση της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων

Ανακοίνωση σχετικά με την δημοσίευση στο διαδίκτυο βίντεο από τις κεντρικές Φυλακές εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Είναι με λύπη που παρατηρώ την ανάρτηση και αναδημοσίευση στο διαδίκτυο βίντεο που παρουσιάζουν επεισόδιο επίθεσης σε δεσμοφύλακα από κρατούμενους στις κεντρικές φυλακές. 
Έχω κατ’ επανάληψη αναφέρει ότι, η δημοσίευση τέτοιων βίντεο που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πρέπει να αποφεύγεται. Σε κάθε περίπτωση ανάρτησης ή δημοσίευσης τέτοιων βίντεο θα πρέπει να αναλογιζόμαστε τους πραγματικούς κινδύνους, σημερινούς και μελλοντικούς, που ενδέχεται να ελλοχεύει αυτή η δημοσίευση για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, στην περίπτωση αυτή, του τραυματία δεσμοφύλακα και των άλλων κατάδικων που δεν εμπλέκονται στο επεισόδιο.
Το Γραφείο μου έχει στενή συνεργασία με την Αστυνομία για την διερεύνηση της υπόθεσης και γίνονται βήματα προς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πλατφόρμες για να «κατεβούν» τα επίμαχα βίντεο.
Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η Αρχή της Αναλογικότητας που καθιερώνει το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου, επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως, σε κάθε περίπτωση, δημοσιεύονται εκείνα τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα και ανάλογα του επιδιωκόμενου σκοπού της ενημέρωσης. Έχω την άποψη ότι, στην περίπτωση αυτή, ο σκοπός της ενημέρωσης του κοινού θα μπορούσε να ικανοποιηθεί και με την ανάρτηση βίντεο στο οποίο θα καλύπτονταν / θολώνονταν (blurred) τα πρόσωπα των ατόμων που φαίνονται στο βίντεο, κατά τρόπο ώστε να μην προσδιορίζεται η ταυτότητα τους.
Με βάση το άρθρο 4(2) του Νόμου όταν, εκ πρώτης όψεως, διαπιστώσω παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, έχω εξουσία να επιβάλω προσωρινή διακοπή της επεξεργασίας / δημοσίευσης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Σημειώνεται επίσης ότι, με βάση το άρθρο 26(1)(στ) του Νόμου, η μη συμμόρφωση με την Απόφασή μου αποτελεί αδίκημα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές διαστάσεις που έλαβε η εν λόγω δημοσίευση και με γνώμονα και πρώτιστο μέλημα του Γραφείου μου την προστασία του τραυματία δεσμοφύλακα, καθώς και το ότι, το Γραφείο μου, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ενεργεί πυροσβεστικά και όχι να ρίχνει λάδι στη φωτιά, επικαλούμαι στο παρόν στάδιο την ευαισθησία της Κυρίας Ειρήνης Χαραλαμπίδου και την καλώ να αφαιρέσει τα επίμαχα βίντεο, προς αποφυγή των σημερινών ή μελλοντικών κινδύνων που ενδέχεται να ελλοχεύει η συνεχιζόμενη δημοσίευσή τους, για τον δεσμοφύλακα και τα άλλα πρόσωπα που δεν εμπλέκονται στο επεισόδιο.
Επίσης, καλώ τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό όπως, σταματήσουν την αναδημοσίευση των επίμαχων βίντεο, προς αποφυγή των προαναφερόμενων κινδύνων».

Σχόλια