Τμήμα Φυλακών: Τί έδειξε ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

H Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο στο Τμήμα Φυλακών το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το έτος 2016. Τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων, αφορούν:
-Σημαντική καθυστέρηση στην τελική παραλαβή εξοπλισμού για την ηλεκτρονική παρακολούθηση φυλακισμένων.
-Καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος πυρόσβεσης που εγκαταστάθηκε στον χώρο όπου στεγάζεται σημαντικός εξοπλισμός, καθώς και στη διεξαγωγή απαραίτητης εκπαίδευσης του προσωπικού των Φυλακών.
-Ορισμένες ηλεκτρικές θύρες ασφαλείας δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών συντήρησης.
-Καθυστέρηση στη διερεύνηση ελλείμματος που προέκυψε στους ατομικούς λογαριασμούς καταθέσεων των κρατουμένων, καθώς και  στη συμφιλίωση των υπολοίπων των εν λόγω λογαριασμών, για το έτος 2016.
-Υπερκατανάλωση καυσίμων σε συγκεκριμένα υπηρεσιακά οχήματα, που ανέρχεται ποσοστιαία στο 357%, συγκρινόμενη με τον αντίστοιχο μέσο όρο κατανάλωσης καυσίμου των ανωτέρω οχημάτων, σε διαφορετική χρονική περίοδο.
-Συσσώρευση ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των φυλακών που δεν παραχωρήθηκαν.
-Ελλιπής διαδικασία παρακολούθησης/καταγραφής των υπερωριών του προσωπικού των Φυλακών.
-Σημαντικός αριθμός προσωπικού έλαβε άδεια ασθένειας πέραν των 42 ημερών και καθυστέρηση στην προσκόμιση των απαραίτητων ιατρικών γνωματεύσεων για την αιτιολόγησή τους.
-Αδυναμίες στις διαδικασίες παρακολούθησης/καταγραφής των φαρμάκων που χορηγούνται στους κρατουμένους.
-Ανάγκη λήψης επιπρόσθετων/συμπληρωματικών μέτρων διασφάλισης της διαδικασίας συλλογής και επιστροφής των προσωπικών αντικειμένων των κρατουμένων κατά την είσοδο και αποφυλάκισή τους από τις Φυλακές.

Σχόλια