Διορισμός Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου

Nέος διορισμός δικαστή στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στον πιο κάτω διορισμό: Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στη μόνιμη θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου την κα Σοφία Ερ. Νεοφύτου από την 15η Νοεμβρίου, 2017.

Σχόλια