Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα των Εξετάσεων των Δικηγόρων περιόδου Φεβρουαρίου 2018

Ανακοινώθηκε από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου το πρόγραμμα των εξετάσεων των δικηγόρων για το έτος 2018, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου. Οι εξετάσεις αρχίζουν την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 με το Ποινικό Δίκαιο και τον Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας & περί Κληρονομιών & Διαδοχής Νόμο και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 με τα Αστικά αδικήματα και τους Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων Νόμους & Δεοντολογία.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2018 είναι η 19η Ιανουαρίου 2018.
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2018.
Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 4η Απριλίου 2018.
Το πρόγραμμα της Εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2018 έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΑ
ΗΜ/ΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Τετάρτη
07.02.2018
15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Ποινικό Δίκαιο
Β
Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας & περί Κληρονομιών & Διαδοχής Νόμος
Παρασκευή
09.02.2018
15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Συνταγματικό Δίκαιο
Β
Διοικητικό Δίκαιο σε συνάρτηση με το Άρθρο 146 του Συντάγματος
Δευτέρα
12.02.2018

15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Ποινική Δικονομία
Β
Οικογενειακό Δίκαιο
Τετάρτη
14.02.2018

15.00–16.45
17.00–18.45

Α
Β

Περί Συμβάσεων & Πωλήσεως Αγαθών Νόμος
Εταιρικό Δίκαιο
Παρασκευή
16.02.2018

15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Περί Αποδείξεως Νόμος
Β
Πολιτική Δικονομία
Δευτέρα
19.02.2018
15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Αστικά Αδικήματα
Β
Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων Νόμοι & ΔεοντολογίαΣχόλια