Θέση Νομικού στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Ελβετία

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με έδρα την Γενεύη της Ελβετίας προκηρύσσει θέση Νομικού (Legal Officer). Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν παροχή νομικών συμβουλών σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού, διευκόλυνση της κατανόησης του νομικού πλαισίου του Οργανισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως: κράτη μέλη, άλλες οντότητες των Ηνωμένων Εθνών και άλλους διακυβερνητικούς οργανισμούς, μη κρατικούς φορείς και το ευρύ κοινό.
Απαιτείται πτυχίο νομικής. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις. Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην παροχή νομικών συμβουλών σε διοικητικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών ή ισοδύναμης οντότητας και η άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Δεκεμβρίου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια