Όλες οι αλλαγές που προωθούνται στη Δικαιοσύνη: Επιστολή του Υπουργού προς τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ.Δώρο Ιωαννίδη, απέστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου με θέμα τον εκσυγχρονισμό των Δικαστηρίων και τη βελτίωση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης. Στην μακροσκελή 13σέλιδη επιστολή αναφέρονται αλλαγές που έχουν ήδη γίνει και άλλες που έχουν προγραμματισθεί προς την κατεύθυνση βελτίωσης του κυπριακού δικαστικού συστήματος. Τα βασικά σημεία της επιστολής είναι τα εξής:
-Αυξήθηκε ο αριθμός των Δικαστών από το 2013 κατά 18, ενώ προβλέπονται 5 νέες θέσεις Προέδρων Επαρχιακών δικαστηρίων για το Εμπορικό δικαστήριο και 3 νέες θέσεις για το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.
-Εκσυγχρονισμός Οικογενειακού Δικαίου: Το Οικογενειακό Δικαστήριο γίνεται μονομελές από τριμελές. Προωθείται τροποποίηση του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου.
-Οριοθετήθηκε το δικαίωμα έφεσης επί αποφάσεων σε ενδιάμεσες αιτήσεις.
-Προωθείται αλλαγή στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο σε σχέση με την εκτέλεση ενταλμάτων κατάσχεσης κινητής περιουσίας και της εκτέλεσης εις χείρας τρίτου και γενικά με την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
-Προωθείται επέκταση της νομικής αρωγής σε κατόχους αξιογράφων πιστωτικών ιδρυμάτων που αποκτήθηκαν από το 2008 έως το 2013
-Ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας με τρεις δικαστές για την εκδίκαση προσφυγών από αιτούντες άσυλο
-Ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου που θα αναλάβει την εκδίκαση αστικών υποθέσεων εμπορικού χαρακτήρα με μεγάλο ύψος επίδικης διαφοράς.
-Προωθείται Νομοσχέδιο για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
- Πρόταση σύστασης Δικαστηρίου Μικρού Διαφορών που θα εκδικάζει υποθέσεις ύψους μέχρι 10.000 ευρώ
-Μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων που περιλαμβάνει: α)τη μεταρρύθμιση του Ανωτάτου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων, β)την ίδρυση Σχολής επιμόρφωσης των Δικαστών, γ)την αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, δ)τον καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας πρόσληψης και αξιολόγησης των Δικαστών καθώς και την αναδιάρθρωση του Ανώτατου Δικαστηρίου με καθιέρωση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας.
-Προώθηση μελέτης για τη σύσταση Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στην Κύπρο.
-Προώθηση ανέγερσης κτηρίων για το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, Αμμοχώστου και Λευκωσίας.
Δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής στο cyprusbarassociation.org
Καθημερινή Νομική & Δικαστική Ενημέρωση από την Κύπρο και όλον τον κόσμο με ένα like στη σελίδα μας στο facebook εδώ

Σχόλια