Θέση Βοηθού Δικηγόρου, μέλους του Παγκύπριου Δικ. Συλλόγου, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προκηρύσσεται θέση Βοηθού Δικηγόρου (Assistant Lawyer) στο Μητρώο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Τα βασικά καθήκοντα του δικηγόρου συνίστανται στην συνδρομή των μελών του προσωπικού όσον αφορά στην προετοιμασία της επικοινωνίας με τους προσφεύγοντες και των σχεδίων αποφάσεων των υποθέσεων.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο νομικής και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 6 τουλάχιστον μήνες επαγγελματική εμπειρία στο νομικό τομέα (κατά προτίμηση στα δικαστήρια) στην Κύπρο ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, πολύ καλή γνώση μιας  από τις δύο επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αγγλικά, Γαλλικά) και ικανότητα σύνταξης νομικών κειμένων και άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο  μητρικής), εθνικότητα μία από τις 47 των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ηλικία κάτω των 35 κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την θέση εργασίας. (6 Φεβρουαρίου 2018).
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Σχόλια