Εγκρίθηκαν τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου: Οι βασικές αλλαγές

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα επτά νομοσχέδια με τα οποία εκσυγχρονίζεται το Οικογενειακό Δίκαιο της Κύπρου.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, ανέφερε ότι μετά από περίπου 20 χρόνια, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται οι νομοθεσίες του Οικογενειακού Δικαίου με βάση τις σημερινές απαιτήσεις της κυπριακής κοινωνίας.
Αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται. Αυτές είναι η εισαγωγή του συναινετικού διαζυγίου, προς αποφυγή ακόμη και ψεύτικων αναφορών στο δικαστήριο, που προκαλούσαν προβλήματα στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επίσης καθιερώνεται η υποχρέωση των γονιών να διασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού να επικοινωνεί και με τους δύο γονείς.
Ρυθμίζεται ακόμα ότι η επιμέλεια του παιδιού θα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς, ακόμη και μετά τη λύση του γάμου, αντί της μέχρι σήμερα αποδεκτής λύσης ότι η επιμέλεια ασκείται από τη μητέρα.
Επίσης στη διαδικασία καθορισμού της διατροφής, ο υπόχρεος γονέας έχει την ευθύνη να αποκαλύψει πλήρως την περιουσιακή του κατάσταση περιλαμβανομένων και των τραπεζικών λογαριασμών. Στις περιπτώσεις διαζυγίου, η κατανομή της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, γίνεται εξ ημισείας μεταξύ των συζύγων και όχι κατά το ένα τρίτο, όπως ισχύει σήμερα.
Λαμβάνονται επίσης μέτρα, όπως είπε ο Υπουργός, για την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων του οικογενειακού δικαίου, με σκοπό την προστασία του παιδιού.  Ρυθμίζεται η έκδοση διαζυγίου με απόφαση ενός Δικαστή αντί τριών Δικαστών, όπως ισχύει σήμερα, ώστε να τριπλασιαστεί ο αριθμός των υποθέσεων που εκδικάζονται κάθε χρόνο. Ρυθμίζεται, επίσης, η δυνατότητα όλες οι υποθέσεις μεταξύ των εν διαστάσει συζύγων να εκδικάζονται από έναν Δικαστή – δυνατότητα που επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων και του χρόνου εκδίκασής τους.
Είπε επίσης ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διαφύλαξη των σχέσεων των δύο γονέων μετά το διαζύγιο, όπως είναι ο αναλυτικός καθορισμός των θεμάτων επιμέλειας και επικοινωνίας εκάστου γονέα με το παιδί, με σκοπό ν’ αποφεύγονται οι μεταξύ τους συγκρούσεις. Το Δικαστήριο σε κάθε δικαστική διαδικασία, πέρα από τα άλλα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης, θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, το οποίο θα καλείται ενώπιον του για να καταθέσει τις απόψεις του.

Ανέφερε ακόμα ότι ενδυναμώνεται η προστασία της οικογενειακής στέγης, με πρόνοια ότι κανένας εκ των συζύγων δεν θα μπορεί να επιβαρύνει με υποθήκη ή να διαθέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την οικογενειακή στέγη, έστω και εάν αυτή είναι γραμμένη στ’ όνομά του, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου συζύγου, ούτε επίσης θα μπορεί να ζητηθεί από τα μέλη της οικογένειας να εγκαταλείψουν τη στέγη, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Ρυθμίζεται ακόμα η δυνατότητα το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως να διατάξει την υποχρεωτική συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικά ή και θεραπευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στη διαφύλαξη των μεταξύ τους καλών σχέσεων και των σχέσεών τους με το παιδί. (stockwatch.com.cy)

Σχόλια