Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Εκδήλωση στις 28 Φεβρουαρίου

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και η Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Δανειοληπτών Καταναλωτών Ελλάδος σε συνεργασία με τους:
Σύνδεσμο Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής, διοργανώνουν εκδήλωση ‘Συνάντηση με τον Πολίτη’’ που θα ασχοληθεί με τους τρόπους αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου ώρα 18:00 μ.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία Κύπρου ( Αγλαντζιά)
Οι Εισηγητές: Γιώργος Καρροτσάκης – Προïστάμενος Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας
Κώστας Μελάς – Πρόεδρος ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ
Πληροφορίες: 25 746565-70006474-70000700-22313111

Σχόλια