Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των Δικηγόρων περιόδου Φεβρουαρίου 2018


Αναρτήθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου τα αποτελέσματα των εξετάσεων των Δικηγόρων για την περίοδο Φεβρουαρίου 2018. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα επιτυχόντες είναι 107, αποτυχόντες είναι 39, οι επιτυχόντες μετά από επανεξέταση είναι 27 και οι αποτυχόντες μετά από επανεξέταση οι οποίοι παραπέμπονται σε νέα εξέταση είναι 2. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ
Για καθημερινή Δικηγορική Ενημέρωση like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ

Σχόλια