Εκπαίδευση στο περιεχόμενο του νέου Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα - 2 μήνες απομένουν μέχρι την έναρξη εφαρμογής του


Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοίνωσε την επανάληψη εκπαιδευτικού προγράμματος για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων που αφορά όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει ήδη.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την 23 Απριλίου 2018, στο Υπουργείο Οικονομικών (αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως), από τις 09:00 – 15:00.
Για δηλώσεις συμμετοχής των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων, πρέπει να αποσταλούν το ονοματεπώνυμο, η Εταιρεία/Υπουργείο/Υπηρεσία, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (commissioner@dataprotection.gov.cy) ή φαξ (22304565) μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.
Όπως υπενθυμίζει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων, την 25η Μαΐου 2018 θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη νομοθεσία. Παρότι απομένουν δύο μήνες μέχρι την εφαρμογή του Κανονισμού, παρατηρείται ότι ορισμένοι οργανισμοί δεν έχουν ακόμη αρχίσει την προετοιμασία τους ή απέχουν πολύ από την ολοκλήρωσή της.

Σχόλια