Νέος Κανονισμός του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη σχέση Δικαστή - Δικηγόρου


Νέο Διαδικαστικό Κανονισμό εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο (αρ.2/2018-Δικαστική Πρακτική ημερομηνίας 17 Μαρτίου1988, όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 21.7.1989, 18.9.2003, 30.11.2006, 4.10.2011 και 8.3.2018). Ο Κανονισμός έχει ως εξής: "Το Ανώτατο Δικαστήριο έχοντας υπόψη την κτηθείσα πείρα από τη μέχρι τούδε εφαρμογή της πιο πάνω δικαστικής πρακτικής, εκδίδει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, την πιο κάτω τροποποίησή της.
1.Δικαστής δεν εκδικάζει μόνος ή ως μέλος σύνθεσης δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, υπόθεση όπου εμφανίζεται ως δικηγόρος μέλος της «οικογένειας του δικαστή», ως κατωτέρω προσδιορίζεται.
2.Σε υποθέσεις όπου εμφανίζονται δικηγόροι οι οποίοι είναι εργοδότες ή εργοδοτούμενοι ή συνέταιροι ή διατηρούν επαγγελματική σχέση με δικηγόρους-μέλη της οικογένειας δικαστή (περιλαμβανομένων περιπτώσεων ασκούμενων δικηγόρων), ο δικαστής θα πρέπει να πληροφορήσει σχετικά τους διαδίκους εκθέτοντας τα σχετικά γεγονότα.
Σε τέτοια περίπτωση, εάν προβληθεί ένσταση στη συμμετοχή του στην εκδίκαση της υπόθεσης τότε αποφασίζει για την εξαίρεση του ή μη, υπό το φως της σχετικής νομολογίας περιλαμβανομένης της πρόσφατης νομολογίας του ΕΔΔΑ(1). Εάν δεν προβληθεί ένσταση και εάν ο ίδιος δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος εξαίρεσής του, είναι ελεύθερος να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης.
3.(α) Ο όρος «οικογένεια του δικαστή» περιλαμβάνει γονείς, σύζυγο, τέκνα, συζύγους τέκνων, αδελφούς, τέκνα αδελφών και συζύγους αδελφών, πρόσωπα με τα οποία ο δικαστής διατηρεί σχέση πεθερού-γαμπρού/νύφης ή συμπεθέρου και πρόσωπα που έχουν μαζί του πνευματική συγγένεια.
(β) Ο όρος «σύζυγος δικαστή» περιλαμβάνει σύντροφο του δικαστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε τέτοιας φύσεως στενή προσωπική σχέση με το δικαστή.
4.Η δικαστηριακή αυτή πρακτική δεν ισχύει σε περιπτώσεις τυπικών εμφανίσεων".
Καθημερινή νομική και δικαστική ενημέρωση κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ
--------------------------------------------------
(1)Ramjak v. Croatia, no. 5856/13, απόφαση ημερ. 27.6.2017 
Nicholas v. Cyprus, no. 63246/10, απόφαση ημερ. 9.1.2018

Σχόλια