Επιτόπου έλεγχοι για Ασκούμενους Δικηγόρους (Ανακοίνωση ΠΔΣ)


Ανακοίνωση σχετικά με το Έργο παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους Νομικής εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Αγαπητά Μέλη, σας ανακοινώνουμε ότι για σκοπούς ορθής διεξαγωγής του Έργου παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους νομικής, θα πραγματοποιούνται, πέραν των ελέγχων των λειτουργών του Π.Δ.Σ. στα δικηγορικά γραφεία, έλεγχοι και από τους λειτουργούς του Τμήματος Εργασίας. Ίσως να ζητηθεί από τους ασκούμενους να έχουν ένα αντίγραφο της καταγραφής εργασιών τους, το οποίο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο εβδομαδιαία».

Σχόλια