Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των εξετάσεων των Δικηγόρων περιόδου Ιουνίου 2018


Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε τις ημερομηνίες για διεξαγωγή κατά το έτος 2018 των εξετάσεων των δικηγόρων.
Οι εξετάσεις αρχίζουν την Τετάρτη 30 Μαϊου 2018 ώρα 15.00 με το μάθημα του Ποινικού Δικαίου και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 με το μάθημα ‘Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων Νόμοι & Δεοντολογία’. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2018 είναι η 8η Μαϊου 2018. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2018. Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 26η Ιουλίου 2018.

Σχόλια