Ποινικό αδίκημα η παρεμπόδιση του μητρικού θηλασμού: Νέο άρθρο στον Ποινικό Κώδικα


Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 24(Ι) του 2018 τροποποιεί τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο («ο βασικός νόμος»). Ειδικότερα, ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 99Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
"99Β. Παρεμπόδιση μητέρας που θηλάζει
Όποιος δηµόσια και κατά τρόπο που ενέχει απειλητικό ή υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα προφέρει οποιαδήποτε λέξη ή δηµιουργεί ήχο, ώστε να ακούγεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή προβαίνει σε χειρονοµία ή τοποθετεί οποιοδήποτε αντικείµενο ή διανέμει γραπτά κείμενα ή κείμενα με εικονογραφήσεις ή συμπεριφέρεται απρεπώς ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη με σκοπό να παρεμποδίσει μητέρα η οποία θηλάζει, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)."

Σχόλια