Λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ανακοίνωση Επιτρόπου)


Ανακοίνωση εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την επικείμενη έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (25.5.2018). Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
"Λίγες ημέρες πριν από την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ώστε οι οργανισμοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να είναι πλήρως προετοιμασμένοι να τον εφαρμόσουν.
Ο Κανονισμός αυτός εισάγει τις Αρχές της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας που επιβάλουν σε κάθε οργανισμό όπως επιδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τον Κανονισμό, με διαφανείς διαδικασίες, τόσο προς το Γραφείο μου όσο και στους πολίτες με τους οποίους συνεργάζεται. Παράλληλα, ο Κανονισμός ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών και εισάγει καινούργια. Γι’ αυτό, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι ενήμερος για αυτά τα δικαιώματά του.
Παρά τη συνεχή και καθημερινή καθοδήγηση που δίνει το Γραφείο μου, τόσο σε οργανισμούς όσο και σε πολίτες, βρίσκουμε ότι, υπάρχουν ακόμη πολλές απορίες, ιδίως από πολίτες. Γι αυτό, αποφασίσαμε όπως διαθέσουμε την εβδομάδα 29/05 – 01/06, με σκοπό να απαντούμε σε ερωτήματα ενδιαφερόμενων πολιτών, για θέματα που τους απασχολούν ή προβληματίζουν σε σχέση με τον Κανονισμό αυτό.
Την εβδομάδα αυτή, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να υποβάλει στο Γραφείο μου ερώτημα γραπτώς (μέσω φαξ, ταχυδρομείου ή email) ή τηλεφωνικώς στο 22818456 για να συζητήσει θέματα που τον απασχολούν, με τους Λειτουργούς του Γραφείου μου. Παρά το φόρτο εργασίας μας, την εβδομάδα αυτή θα δοθεί προτεραιότητα στα ερωτήματα των πολιτών". 

Σχόλια