Θεσπίστηκε Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Δημόσιων Κατηγόρων από την Νομική Υπηρεσία της Κύπρου


Η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να θεσπίσει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Δημόσιων Κατηγόρων, που έχει ως κύριο πρότυπό του τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Αρχές Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς για Δημόσιους Κατηγόρους (“The Budapest Guidelines”) που υιοθετήθηκε, το 2005, στη Βουδαπέστη, από το Συνέδριο των Δημοσίων Κατηγόρων. Ο Κώδικας καθορίζει πρότυπα συμπεριφοράς και πρακτικής που αναμένονται από όλους τους Δημόσιους Κατήγορους, οι οποίοι εκπροσωπούν τον Γενικό Εισαγγελέα παρουσιάζοντας ποινικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων.
Όπως σημειώνεται στον Πρόλογο του 12σέλιδου Κώδικα, οι Δημόσιοι Κατήγοροι αποτελούν δημόσιες αρχές, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της κοινωνίας και για το δημόσιο συμφέρον, για να διασφαλίζουν την εφαρμογή του νόμου όταν η παραβίαση του νόμου συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δικαιώματα του ατόμου όσο και την αναγκαία αποτελεσματικότητα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.
H Διάσκεψη των Δημόσιων Κατηγόρων της Ευρώπης διακήρυξε ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο καθορισμός κοινών αρχών Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς για τους Δημόσιους Κατηγόρους. Περαιτέρω, άλλοι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί (όπως π.χ. The Group of States against Corruption - GRECO - του Συμβουλίου της Ευρώπης) συστήνουν τη θέσπιση Κανόνων Δεοντολογίας για Δικηγόρους που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις.
Για να μη χάνετε καμία είδηση κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ

Σχόλια