Τήβεννος στα δικαστήρια: Αυξάνεται κατά ένα μήνα η καλοκαιρινή περίοδος κατά την οποία δεν απαιτείται


To Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε στις 19/4/2018 την τροποποίηση της Εγκυκλίου 111 σχετικά με την περιβολή των Δικηγόρων και των Δικαστών εντός του Δικαστηρίου και ειδικότερα της παραγράφου 2, αυξάνοντας τη χρονική περίοδο κατά την οποία δεν απαιτείται η εμφάνιση με δικηγορική τήβεννο κατά ένα (1) μήνα, ήτοι από 1η Μαϊου (και όχι πλέον από 1η Ιουνίου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα) έως 30 Σεπτεμβρίου.
Η εν λόγω διάταξη μετά την πρόσφατη τροποποίηση έχει ως εξής:
"Β. Περιβολή Δικηγόρων εντός του Δικαστηρίου:
1. Δικηγόροι που εμφανίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων θα φέρουν τη δικηγορική τήβεννο, μαύρο σακάκι, άσπρο πουκάμισο, άσπρο κολάρο καθώς και το ειδικό περιλαίμιο (bands). Οι Γυναίκες Δικηγόροι, εκτός των πιο πάνω, δύνανται να φέρουν φούστα ή παντελόνι σκούρου χρώματος.
2. Η πιο πάνω περιβολή δεν είναι αναγκαία:
(α) κατά την περίοδο από 1η Μαϊου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.
(β) κατά τις εμφανίσεις των Δικηγόρων (ανεξαρτήτως περιόδου) ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων και των Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας, εξαιρουμένου του Διοικητικού Δικαστηρίου, όταν η εμφάνιση δεν αφορά ακρόαση.
Σ' αυτές τις περιπτώσεις, δηλ. 2(α) και 2(β) ανωτέρω, οι άνδρες Δικηγόροι θα φέρουν μαύρο σακάκι, άσπρο πουκάμισο, γραβάτα σκούρου χρώματος ή ειδικό περιλαίμιο (bands). Οι γυναίκες Δικηγόροι, μαύρο κοστούμι (με φούστα ή παντελόνι) και άσπρο πουκάμισο κλειστό.
Διευκρινίζεται ότι όλοι οι Δικηγόροι (άνδρες και γυναίκες) σε όλες τις εμφανίσεις τους ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Κακουργιοδικείων και του Διοικητικού Δικαστηρίου, εξαιρουμένης της καλοκαιρινής περιόδου, θα φέρουν την υπό το σημείο Β §1 περιγραφόμενη περιβολή.
Γ. Εάν δικηγόρος εμφανιστεί ενώπιον Δικαστή χωρίς να είναι κατάλληλα ενδεδυμένος πρέπει να επιστηθεί η προσοχή του στο γεγονός αυτό από το Δικαστή και να του παρασχεθεί χρόνος να ενδυθεί κατάλληλα».
Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για την περιβολή των Δικαστών εντός του Δικαστηρίου (παρ Α).
Δείτε το σχετικό έγγραφο στο cyprusbarassociation.org

Σχόλια