Νέος Διαδικαστικός Κανονισμός του Ανώτατου Δικαστηρίου για τα Προνομιακά Εντάλματα


Νέο Διαδικαστικό Κανονισμό εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με τη δικαιοδοσία έκδοσης Ενταλμάτων Προνομιακής Φύσης. Ο Κανονισμός άρχισε να εφαρμόζεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή από την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και περιέχει διατάξεις για την Αίτηση για Άδεια Καταχώρησης Αίτησης προς έκδοση Προνομιακών Ενταλμάτων (Certiorari, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto) και για την Αίτηση Habeas Corpus. Επίσης περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις προθεσμίες, τη διαδικασία καταχώρισης αίτησης για άδεια, την ακρόαση της αίτησης για άδεια, την αίτηση δια κλήσεως για τα παραπάνω προνομιακά εντάλματα, τη διαδικασία καταχώρισης αίτησης δια κλήσεως, την καταχώρηση ένστασης, την ακρόαση της αίτησης δια κλήσεως, τις εφέσεις και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής έφεσης. Σημειώνεται ότι στο τέλος του Κανονισμού περιλαμβάνονται τα τυποποιημένα υποδείγματα για τις παραπάνω διαδικασίες.
Για να μη χάνετε καμία είδηση, κάνετε like στη σελίδα του Cylegalnews.com στο Facebook ΕΔΩ

Σχόλια