Οδηγίες για την πληρωμή του ετήσιου τέλους από το Τμήμα Εφόρου Εταιριών


Ανακοίνωση με οδηγίες για την πληρωμή του ετήσιου τέλους για το 2018 εξέδωσε το Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη. Ειδικότερα το τέλος διαμορφώνεται ως εξής:
-Μέχρι 30/6/2018 Τέλος Πληρωμής του 2018 €350
-1/7/2018 - 31/8/2018 Τέλος Πληρωμής του 2018 €385
-1/9/2018 – και μετά Τέλος Πληρωμής του 2018 €490
Σύμφωνα με τις οδηγίες, η πληρωμή γίνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στη διεύθυνση http://www.mcit.gov.cy/drcor , στον σύνδεσμο “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες”, και κλικ στην «Αναζήτηση/Ετήσιο Τέλος Εταιρείας».

Σχόλια