Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus


Ο οργανισμός YEUCYPRUS διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για άμεση πρόσληψη. Η θέση είναι μερικής απασχόλησης (6 ώρες). Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών με τη δυνατότητα ανανέωσης.
 Απαιτούμενα Προσόντα:
-Κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου. Η κατοχή πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου από τα τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας και Νομικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα
-Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
-Άριστη χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
-Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφείς με τα καθήκοντα τομείς ή εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας ενός ΜΚΟ ή εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα
Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό́ Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή στο info@yeucyprus.org με θέμα «Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων», με τελική ημερομηνία 8 Ιουνίου 2018. Οι προ επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική και γραπτή συνέντευξη. Δείτε περισσότερα εδώ
Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας, υποτροφίες και internships εδώ

Σχόλια