Έρχονται βαρύτερες ποινές για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών


Αυστηροποίηση των ποινών για τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά των παιδιών με αντίστοιχες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου. Η γραπτή δήλωσή του για το θέμα έχει ως εξής: 
«Οι λόγοι που κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των ποινών για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών ήταν αποτέλεσμα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο, όσον αφορά στην επάρκεια των ποινών για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών. Εκεί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διάσταση στο ύψος των ποινών που προβλέπονται σε άρθρα του Ποινικού Κώδικα με τις ποινές που προβλέπονται για αντίστοιχα αδικήματα σε σχετικές νομοθεσίες, όπως είναι για παράδειγμα ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014.
Παρά το γεγονός ότι με την ψήφιση του Νόμου του 2014 οι ποινές ήταν αυστηρές, εν τούτοις σε κάποιες περιπτώσεις αξιοποιούσαν τις πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα και για τα ίδια ή συναφή αδικήματα επιβάλλονταν πολύ χαμηλότερες ποινές. Στο πλαίσιο της μελέτης, αξιολογήθηκαν τα συστατικά στοιχεία των συναφών αδικημάτων και οι ποινές που προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες, όπως στη νομοθεσία για τη Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών που ψηφίστηκε το 2014, στον Ποινικό Κώδικα για τα αδικήματα κατά των ηθών, και στη Σύμβαση για τα Εγκλήματα μέσω Διαδικτύου για τα αδικήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία. Από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε εναρμόνιση μεταξύ των προνοιών των νόμων αυτών όχι μόνο σε σχέση με το ύψος των ποινών, υπήρχαν ποινές διαφορετικές, αλλά και στο πνεύμα και τον βαθμό αυστηρότητας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.
Επιπρόσθετα, για ορισμένα αδικήματα που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, τα συστατικά στοιχεία απόδειξής τους είναι λιγότερα αυστηρά από ότι στα αδικήματα που προβλέπονται στο Νόμο του 2014 – γεγονός που επέτρεψε την δίωξη και καταδίκη προσώπων για συναφή αδικήματα που διαπράχθηκαν μετά το έτος 2014 και για τα οποία επιβλήθηκαν χαμηλότερες ποινές από τις ποινές που προβλέπονται στο Νόμο του 2014, έστω και αν θύματα ήταν παιδιά. Ενδεικτική είναι η αύξηση των ποινών για τα αδικήματα παιδικής πορνογραφίας από δέκα χρόνια σε δεκαπέντε και είκοσι χρόνια, ώστε να συνάδουν με τις ποινές που προβλέπονται στο Νόμο του 2014, η αύξηση των οποίων κρίθηκε λόγω έξαρσης τα τελευταία χρόνια των αδικημάτων πορνογραφίας με θύματα παιδιά.
Με τις αλλαγές που προωθούμε, αποσαφηνίζουμε και εναρμονίζουμε γενικότερα τις διατάξεις των εθνικών μας νομοθεσιών που σχετίζονται με τα αδικήματα αυτά. Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν πλήρως το πνεύμα και το γράμμα αυστηρότητας το οποίο επιβάλλεται με τη Σύμβαση Λαζαρόττε για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, το οποίο υιοθετήθηκε και στη νομοθεσία του 2014.
Η εναρμόνιση ήταν επιβεβλημένη. Η διάκριση που υπήρχε στον Ποινικό Κώδικα για το ύψος των ποινών που επιβάλλονταν σε άνδρα και γυναίκα / θυγατέρα και υιό, τώρα πλέον αποκαθίσταται με τις ποινές να είναι οι ίδιες. Επίσης, έτσι δεν θα μπορούν να αξιοποιούνται διατάξεις που προέβλεπαν ελαφρύτερες ποινές.
Οι πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα δεν έρχονται να αντικαταστήσουν πρόνοιες άλλων νόμων, αλλά σκοπός τους είναι να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να μην αφήνονται περιθώρια επιβολής για τα ίδια ή συναφή αδικήματα χαμηλότερων ποινών».

Σχόλια