Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Καλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα βάση του περί Δικηγορών Νόμου Κεφ.2 (όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που θα γίνει την 19η Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 στην αίθουσα διαλέξεων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Λευκωσία.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.Έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τον Επίτιμο Πρόεδρο κ. Κώστα Κληρίδη - Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
2.Ομιλία - Εισαγωγή από τον κ. Δώρο Ιωαννίδη Πρόεδρο - Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
3.Κατάργηση των Περί Ελάχιστων Ορίων Αμοιβής των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμών του 1985-2006.
4.Έγκριση έκδοσης των περί Διευθέτησης Διαφορών που προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμών του 2018
5.Διάφορα.
6.Λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου www.cyprusbarassociation.org

Σχόλια