Καταδίκη της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την κράτηση αλλοδαπών


To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε εκ νέου την Κύπρο στην υπόθεση Kahadawa Arachchige κ.ά. κατά Κύπρου (αιτήσεις αριθ. 16870/11, 16874/11, και 16879/11). Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 παράγραφος 4 (δικαίωμα στη νόμιμη κράτηση που αποφασίζεται σε εύλογο χρόνο από δικαστήριο) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με υπόθεση κράτησης υπηκόων από τη Σρι Λάνκα που ζούσαν στη Λευκωσία και συνελήφθησαν μετά από συμμετοχή τους σε επεισόδια με άλλους ομοεθνείς τους.
Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες, Don Uditha Niroshana Kahadawa Arachchige, Dehiwalage Shehan Fernando και Dushan Aruna Shanthi Budda Koralage, απελάθηκαν από την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2011, αφού συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν για συμμετοχή σε συγκρούσεις με μια άλλη ομάδα ομοεθνών τους σε μια συνοικία της Λευκωσίας.
Οι προσφεύγοντες αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στο επεισόδιο. Ο πρώτος και ο τρίτος κρατήθηκαν για πέντε ημέρες πριν από την απέλαση τους ενώ ο δεύτερος κρατήθηκε για επτά ημέρες.
Οι αιτούντες προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ προσάπτοντας στην Κυπριακή Δημοκρατία παραβίαση του άρθρου 5 § 1 (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια) και του άρθρου 5 παράγραφος 4 (δικαίωμα στη νόμιμη κράτηση που αποφασίζεται σε εύλογο χρόνο από δικαστήριο) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με την κράτησή τους πριν από την απέλαση.
Τελικά το ΕΔΔΑ δεν δέχτηκε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 παρ.1 της ΕΣΔΑ αλλά έκανε δεκτό τον ισχυρισμό των αλλοδαπών για παραβίαση του άρθρου 5 παρ.4 της ΕΣΔΑ. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, κάθε πρόσωπo στερoύμεvo της ελευθερίας τoυ συvεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει δικαίωμα πρoσφυγής εvώπιoν δικαστηρίoυ ώστε αυτό να απoφασίσει εvτός σύντομης πρoθεσμίας για τη νομιμότητα της κράτησής τoυ και να διατάξει τηv απόλυσή τoυ σε περίπτωση παράνομης κράτησης.(cylegalnews.com/ECHR)

Σχόλια