Ανακοίνωση του Εφόρου Εταιριών για το Ετήσιο Τέλος


Από την Τετάρτη 06/06/2018 το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι για διευκόλυνση των πληρωμών του ετήσιου τέλους για το έτος 2018 η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο από την ιστοσελίδα της JCCSMART https://www.jccsmart.com
Όσον αφορά τις προηγούμενες χρονιές 2012-2017 οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση με την Αριάδνη. Όσον αφορά για οδηγίες για πληρωμή μέσω Αριάδνης ενημερωθείτε από την ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών στις 04/05/2018.
Σημειώστε ότι η πληρωμή του ετήσιου τέλους για όλα τα έτη μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του ταμείου του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών.

Σχόλια