Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕ) για το Τµήµα Νομικής, καθορισμένης διάρκειας µε σύμβαση µερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η πλήρωση των θέσεων θα είναι για το Χειμερινό Εξάμηνο και το Εαρινό Εξάμηνο 2018- 2019 και αφορά τα εξής μαθήματα (κάνετε κλικ για περισσότερες πληροφορίες):
Αιτήσεις μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, και ώρα 12:00.

Σχόλια