Παράταση της Διαβούλευσης για τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας


Μετά από σχετικά αιτήματα, η Επιτροπή Θεσμών ανακοίνωσε ότι η Δημόσια Διαβούλευση επί της Έκθεσης Προόδου των Εμπειρογνωμόνων της Ομάδας του Λόρδου Dyson που αφορά την Αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, παρατείνεται έως την Πέμπτη, 12.7.2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις τους, στην Ελληνική ή στην Αγγλική, στην Επιτροπή Θεσμών στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgeorghiou@sc.judicial.gov.cy.

Σχόλια