Το πρόγραμμα των Δικηγορικών Εξετάσεων περιόδου Οκτωβρίου 2018


Tο Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε τις ημερομηνίες και το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2018 για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου. Οι εξετάσεις ξεκινούν την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 15.00 με το μάθημα του Ποινικού Δικαίου και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 με το μάθημα περί Δικαστηρίων και Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία. 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Οκτωβρίου 2018 είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2018. Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 29η Νοεμβρίου 2018.

Σχόλια