Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε εταιρία εμπορίας γνωστής μάρκας αυτοκινήτων για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε Διοικητική Απόφαση (8/25-7-2018) εναντίον της εταιρείας New Nissan Cyprus Ltd για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007.
Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία σε σχέση με άσκηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών κατά την πώληση μηχανοκίνητου οχήματος.
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έκρινε:
-την εμπορική πρακτική κατά την οποία η εταιρεία πληροφορούσε ή/και διαφήμιζε ότι το αυτοκίνητο μάρκας Nissan Qashqai έφερε, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, αισθητήρες στάθμευσης στο μπροστινό και πίσω μέρος του, χωρίς ωστόσο να φέρει τα εν λόγω χαρακτηριστικά, ως παραπανητική πρακτική, η οποία εξαπατούσε ή υπήρχε ενδεχόμενο να εξαπατήσει τον μέσο καταναλωτή ως προς την ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών, οδηγώντας τον, ή με ενδεχόμενο να τον οδηγήσει, να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε και,
-την εμπορική πρακτική κατά την οποία η εταιρεία πώλησε αυτοκίνητο μάρκας Nissan Qashqai χωρίς να παρέχει, πριν την αγορά του, την πληροφορία για το έτος κατασκευής του, ως παραπλανητική παράλειψη η οποία δημιουργούσε κίνδυνο στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του καταναλωτή.
Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην Εταιρεία διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.000.
Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
(consumer.gov.cy)

Σχόλια