Αρχίζουν οι έλεγχοι για τη συμμόρφωση με τον Νέο Κανονισμό (GDPR) από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Την διεξαγωγή ελέγχων για τη συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) ανακοίνωσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Το Γραφείο μου προτίθεται να αρχίσει τη διεξαγωγή ελέγχων με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση διαφορών οργανισμών, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2018. Έλεγχοι θα γίνουν σε οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Για τη διενέργεια των ελέγχων, το Γραφείο μου εξασφάλισε τη συνεργασία ιδιωτών εμπειρογνωμόνων, που θα υποβοηθήσουν το έργο μας. Υπενθυμίζεται ότι, η διεξαγωγή των ελέγχων αποτελεί εξουσία αλλά και καθήκον της Επιτρόπου, δυνάμει των Άρθρων 57 και 58 του Κανονισμού».

Σχόλια