Ζητείται Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο του διαστήματος και με συμμετοχή σε διαστημικές αποστολές


Ελλάδα. Προκήρυξη θέσης Δικηγόρου με ειδίκευση στο Δίκαιο του Διαστήματος και με συμμετοχή σε διαστημικές αποστολές εξέδωσε ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός ανακοίνωσε την πρόσληψη ειδικού επιστήμονα- Νομικού για την νομική υποστήριξη των θεμάτων διαστήματος του οργανισμού. Μεταξύ άλλων ο Νομικός που θα προσληφθεί θα πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση στον τομέα του δικαίου του διαστήματος (Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δίκαιο του διαστήματος (δίκαιο αέρος και διαστήματος ή δίκαιο διαστήματος και τηλεπικοινωνιών)) καθώς επίσης και να έχει συμμετάσχει σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη. (legalnews24.gr) Δείτε την Προκήρυξη εδώ 

Σχόλια