Κενή θέση Λειτουργού (Νομικά Θέματα) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Noμικά Θέματα) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τοποθέτηση στη Λεμεσό. Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού. Ο μισθός της θέσης είναι Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 βάσει του Ν.56(Ι)/2018, (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 05/10/2018. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://jobs.cut.ac.cy
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια