Διορισμός 32 δικαστών - Ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου


Στο διορισμό 32 δικαστών θα προχωρήσει το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Δεδομένου ότι σήμερα υπηρετούν 104 δικαστές σε όλα τα πρωτόδικα Δικαστήρια της Κύπρου και 13 Δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο αριθμός των νέων θέσεων είναι αξιοσημείωτος.
Πέρα από το ότι θα έπρεπε να ισχύει διαγωνιστικό σύστημα (γραπτές και προφορικές εξετάσεις), όπως στις περισσότερες χώρες και εν συνεχεία φοίτηση των επιτυχόντων σε ειδική σχολή δικαστών, η συγκεκριμένη ανακοίνωση -"πρόσκληση ενδιαφέροντος" καλεί τους ενδιαφερόμενους πρώτα να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή και κατόπιν, όπως αναφέρει, θα δημοσιευθεί η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, κάτι που δεν είναι και πολύ...ορθόδοξο. 
Η ανακοίνωση του Ανωτάτου έχει ως εξής:
"Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων αναμένεται να πληρωθούν 20 θέσεις Επαρχιακών Δικαστών, 5 θέσεις Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και 7 θέσεις Προέδρων Επαρχιακού Δικαστηρίου ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι οι εν λόγω θέσεις θα εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο έγκρισης των προϋπολογισμών του 2019.
Δικηγόροι που πληρούν τα προσόντα διορισμού και ενδιαφέρονται για τις εν λόγω θέσεις, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και την 31η Οκτωβρίου, 2018, στην Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υποβάλλοντας προς αυτήν σχετική επιστολή συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα απαραιτήτως να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία.
Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ καλύτερου προγραμματισμού και οργάνωσης της περαιτέρω διαδικασίας. Διευκρινίζεται ότι θα ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων και η διαδικασία πλήρωσής τους". Δείτε το έγγραφο εδώ

Σχόλια