Κακόβουλο λογισμικό στο διαδίκτυο και παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας


Ο Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - EUIPO δημοσίευσε μια νέα ερευνητική μελέτη με τίτλο «Εντοπισμός και ανάλυση κακόβουλου λογισμικού σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους, ύποπτους για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη, η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών Διαπεριφερειακών Εγκλημάτων και Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Εθνών (UNICRI).
Ορισμένοι διαδικτυακοί τόποι και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας διαδίδουν παράνομα περιεχόμενο που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα δημόσια μερικές φορές ακόμη και δωρεάν. Μαζί με αυτό το περιεχόμενο, οι διαδικτυακοί τόποι διανέμουν διάφορα είδη κακόβουλου λογισμικού και δυνητικά ανεπιθύμητα προγράμματα, ωθώντας τους χρήστες να κατεβάσουν και να θέσουν σε λειτουργία τα αρχεία αυτά.
Τα προγράμματα αυτά, χρησιμοποιούν παραπλανητικές τεχνικές όπως εγκαταστάσεις άδειων παιχνιδιών και φαινομενικά «χρήσιμο» λογισμικό - για να εξαπατήσουν τους τελικούς χρήστες και να τους ωθήσουν να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες τους όπως προσωπικά στοιχεία και στοιχεία πιστωτικών καρτών. Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο τον υπολογιστή ενδέχεται να διαρρεύσουν σε τρίτους, χωρίς την ρητή συγκατάθεση του χρήστη.
Δείτε την περίληψη της εν λόγω μελέτης στην Ελληνική γλώσσα εδώ

Σχόλια